česky english deutsch <<< >>>

Hradiště, tvrze a zámky

Zámek Klecany

První zmínka o tvrzi ve vsi Klecany je z r. 1380, kdy prokazatelně patřila až do konce osmdesátých let 14. stol Olbramovicům. Koncem 14. a počátkem 15.stol. se majitelé rychle střídali, až r. 1418 získal staroměstský měšťan Mikuláš Meixner z Jevíčka. Roku 1435 jeho dědicové prodali Klecany královskému podkomořímu Janu z Kunvaldu a v držení tohoto rodu byly až osmdesátých let 15. stol. Pak i nadále se majitelé tvrze a panství často střídali, až jej r. 1616 získala Alžběta Lobkovicová z Lobkovic. Od sklonku 17. stol. se objekt střídavě nazývá jako tvrz i zámek. V r. 1691 koupil Klecany Václav Vojtěch ze Šternberka. Tehdy byl již stručně popsán zdejší zámek, jehož přestavba z tvrze však ještě nebyla ukončena. Byla to trojkřídlá budova, hlavní jižní průčelí bylo dvoupatrové, dvě boční křídla byla patrová. V letech 1727 – 1803 byl zámek majetkem hrabat Gallasů a Clam-Gallasů, od nichž jej koupil bývalý zdibský hostinský František Vobořil. Roku 1827 zámek vyhořel. Stavební práce po požáru dokončil až nový majitel, kterým byl od r. 1847 Antonín Balle. Roku 1857 zámek znovu vyhořel. Při obnově zámku v empírovém slohu zůstalo původní vnitřní uspořádání, ale jižní průčelní fasáda byla provedena ozdobněji. Středem prochází rizalit u něco vyšší než vlastní budova, s pilířovitými arkádami v přízemí, sloupy v patře a zakončeny tympanonem s oválným oknem uprostřed. V padesátých a pozdějších letech v zámku hospodařila armáda. V devadesátých letech minulého stol. koupila zámek soukromá firma a po r. 2004 jej kompletně zrekonstruovala.

GPS pozice

N 50° 10.680', E 14° 24.598'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz