česky english deutsch <<< >>>

Hradiště, tvrze a zámky

Zámek Přemyšlení

Nad Zdibským potokem při silnici ze Zdib do Klecan byl v první polovině 19. století při pozůstatcích tvrze vybudován nynější zámek. Je to jednopatrová obdélníková budova, průčelím orientovaná k jihu, jejíž střed s valené zaklenutým vjezdem zvýrazňuje rizalit, vrcholící prostým tympanonem. Tři velká obdélníková okna v prvním patře rizalitu nad vjezdem navzájem oddělují a zároveň plasticky rámují lizény, spojené pod tympanonem výraznou římsou. Vpravo i vlevo od rizalitu v každém podlaží nezdobené hladké průčelní zdi jsou tři menší obdélníková okna. Z obou koncových nároží zámecké budovy vybíhají k severu do parku náznaky postranních křídel. Celek působí spiše dojmem předměstského empírového domu než zámku. První zmínka o tvrzi v Přemyšlení pochází z r. 1416. Po celou dobu trvání tvrze se majitelé velmi často střídali až je na sklonku 18. stol. uváděna jako pouhou gotickou zříceninu. V první pol. 19. stol. kdy majiteli byl rod Gallasů, byl na pozůstatcích tvrze vybudován nynější zámek. Jedná se o jednopatrovou obdélníkovou budovu. Z obou koncových nároží budovy vybíhají do bývalého parku náznaky postraních Křídel. Celek působí spíše dojmem předměstského domu, než zámku.

GPS pozice

N 50° 10.142', E 14° 25.625'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz