česky english deutsch >>>

Hradiště, tvrze a zámky

Zámek Čakovice

Nenápadný zámeček ležící hned vedle budov Čakovického cukrovaru dala přestavět (1773–85) ze starší tvrze jeho tehdejší majitelka Antonie s Klebelsberku, rozený Krakovská z Kolovrat. V druhé polovině 19. stol. byl zámek ještě jednou upravován. Dnes je sídlem umělecké školy. Mezi cukrovarem a zámkem se rozprostírá anglický park, který byl využíván mimo jiné i hospodářsky – jako ovocný sad. Před budovou zámku byl patrně (podle terénu) barokní parter, o kterém však nevíme kdy vznikl, ani kdy zanikl (podle skicy z roku 1842 již neexistoval). Kromě poslední zprávy o tvrzi u dolejšího čakovického dvora z r. 1686 máme z úředního odhadu také značně pozdní zmínku o druhé tvrzi u prostředního dvora (tzv. Aronovského). V odhadu se uvádělo, že je v tomto dvoře tvrz „od kamene vystavená šindelem přikrytá, v níž v hořejším štoku šest pokojů, pavlače a při zemi dva pokoje, čtyři komory a kůlna se nachází“. Tato tvrz byla epochybně nově vystavěna nebo přestavěna, protože za třicetileté války byl dvůr značně zpustošen. Hrabě Caretto-Millesino prodal r. 1698 Čakovice prezidentovi dvorské komory Františku Josefovi Šlikovi. Protože Šlik neměl děti, odkázal krátce před smrtí (1740) čakovický statek hrabatům Josefovi a Quidovi z Weissenwolfu, od nichž je r. 1760 koupila ovdovělá Šlikova manželka Antonie Josefa, rozená Krakovská z Kolovrat. Po její smrti zdědili Čakovice Filip, Prokop a Jan Krakovští z Kolovrat, kteří je v r. 1773 postoupili prezidentovi dvorské komory Leopoldovi Krakovskému z Kolovrat, od něhož je ještě téhož roku koupila Antonie z Klebelsberku, rozená Krakovská z Kolovrat. Tato majitelka přestavěla (pravděpodobně v letech 1773–1785) zdejší tvrz na pěkný zámek, o jehož tehdejším stavu však nemáme bližší zprávy. V r. 1799 odkázala čakovický statek svému synovi Františkovi z Klebelsberku. Také v první polovině 19. století se v držení Čakovic vystřídalo několik majitelů. R. 1804 koupil Čakovice s Miškovicemi hrabě František Josef Desfours a do r. 1850 změnil tento statek ještě čtyřikrát majitele. Zámecký objekt byl v druhé polovině 19. století přestavěn. Má podkovovitý půdorys a některé přízemní místnosti jsou sklenuty plackami, jež oddělují valené pásy. V zámku (čp. 1 v Cukrovarské ulici) je umístěna Lidová škola umění v Praze 9, pro jejíž účely byl v posledních letech nešetrně upravován. Při zámku jsou hospodářské budovy a kolem těchto zámeckých i hospodářských objektů je park.

GPS pozice

N 50° 9.113', E 14° 31.307'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz