česky english deutsch <<<

Ze Starých Ďáblic k Vltavě

Přírodní památka Jabloňka

PP Jabloňka je nejvýchodněji položená lokalita již na území katastru Libně. Jde o geomorfologicky výrazný výchoz ordovických křemenců porostlý velice cennými společenstvy skalních štěrbin (svaz Alysso-Festucion glaucae), skalní stepi (svaz Festucion valesiacae) a teplomilných křovin (svaz Prunion spinosae) a doubrav (svaz Quercion pubescenti-petraeae). Roste zde přirozeně tařice skalní (Aurinia saxatilis), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) a chlupáček hadincovitý (Pilosella echioides). Významný je zde výskyt druhů pelyňku pontického (Artemisia pontica) a omanu německého (Inula germanica). Vyskytuje se zde pražský stenoendemický jeřáb dubolistý (Sorbus quernea) – viz KOVANDA 2000.

Na zlatovlásku obecném zde žijí vzácní a lokální motýli Coleophora linosyris a C. ramosella – v případě druhého druhu jde o jedinou lokalitu v pražském regionu. Na skalní výchoz navazuje ze západní strany malá enkláva kyselé doubravy. Již mimo přírodní památku leží poněkud západněji, jižně ulice Na Dlážděnce, fragment kvalitní kyselé doubravy a na ní navazující porost teplomilných křovin svazu Berberidon. Velmi obtížně přístupná lokalita je přirozeně chráněna od strany severní, na straně jižní byla po léta hyzděna velkou naprosto nezajištěnou deponií posypových solí, které v rozpuštěném stavu kontaminovaly o­kolí.

GPS pozice

N 50° 6.950', E 14° 26.310'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz