česky english deutsch <<< >>>

Ze Starých Ďáblic k Vltavě

Přírodní památka Havránka

Přírodní rezervace Havránka je tvořena dvěma jednotkami, kterými jsou Pustá vinice a Údolí potoka Haltýře. Důvodem ochrany jsou společenstva vřesovišť a teplomilných pastvin a prameniště několika vodních pramenů. O území přírodní památky Havránka pečuje Botanická zahrada hl. m. Prahy. Je zřizovatelem 3 kilometry dlouhé naučné stezky s 9 zastaveními s informačními tabulemi, vedoucí touto oblastí vně placené části zahrady. Územím vede též zelená pásová turistická značka Klubu českých turistů. V oblasti Pusté vinice se zřejmě nacházela jedna z nejstarších trojských vinic. V rámci mapování území Natura 2000 bylo toto území navrženo k vyhlášení za evropsky významnou lokalitu (výskyt naturových biotopů, kterými jsou suchá vřesoviště nížin a pahorkatin). V roce 2000 zde byla provedena radikální probírka keřových porostů,[1] což mělo za následek návrat některých významných rostlin. Již v roce 2001 zde byl botaniky zaznamenán výskyt chráněného křivatce českého (Gagea bohemica). V dalších letech byl počet keřů dále redukován. V dnešní době je Botanickou zahradou každoročně provozováno vypásání travin a keřové omladiny stádem koz a ovcí, jež zde stráví v oploceném výběhu necelý měsíc a stávají se vždy vděčnou atrakcí pro kolemjdoucí. Prospěšnost tohoto konání je ovšem opět diskutabilní, neboť stádo svými výkaly následně opět hnojí povrch a dále se tak vytváří podmínky pro růst některých agresivních plevelů. Prameniště Haltýř v dobách minulých sloužilo jako zdroj pitné vody pro nedaleký Trojský zámek. Voda zde byla jímána dřevěným vodovodem a následně vedena do zámku. Haltýř je původně název pro dřevěný přístřešek, jež se staví nad pramenem, či na vtoku pramene do rybníka. Dřevo postupně nasává vodu a ta se následně odpařuje a vnitřní prostor stavby tak ochlazuje. V minulosti tak haltýř byl využíván jako místo pro uchovávání potravin.

GPS pozice

N 50° 7.206', E 14° 25.314'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz