česky english polski <<< >>>

Dolní a Horní Lomná

Přírodní památka Kyčmol

Základní informace

Přírodní památku Kyčmol představuje drobná mokřadní louka v údolí řeky Lomné v nejjižnější části bezlesého území Kyčmol. Mírně svažitá plocha je je zajímavá řadou pramenů vytékajících na úpatí přilehlého svahu.  Nachází se v nadmořské výšce 659 – 661 m, jedná se o malou rezervaci jejíž výměra činí 0,0822 ha.

Význam

 

Z orchidejovitých je zastoupen prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a především kriticky ohrožený kruštíku bahenního (Epipactis palustris), kterých zde vykvétají stovky – to je hlavním motivem ochrany tohoto v Beskydech plošně nejmenšího zvláště chráněného území. Běžnými bylinnými druhy podmáčených stanovišť jsou zde např. blatouch bahenní (Caltha palustris), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), kyprej obecný (Lythrum salicaria), ostřice obecná (Carex nigra), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), pcháč bahenní (Cirsium palustre) nebo pomněnka bahenní (Myosotis palustris). Přes malou plochu představuje tato přírodní památka součást životního teritoria druhů jako jsou kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), čolek horský (Triturus alpestris), slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus).

kruštík bahenní

kruštík bahenní

kuňka žlutobřichá

kuňka žlutobřichá

GPS pozice

N 49° 30.771', E 18° 37.418'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://