česky english deutsch <<< >>>

Bohnické a Draháňské údolí

Přírodní památka Zámky

Přírodní památku Zámky (vyhlášena 1982) najdete na pravém břehu Vltavy, jižně od ústí Drahanského potoka. Je tvořena dvěma částmi obklopujícími Zámeckou rokli v dolním úseku Čimického potoka. Severní část byla narušena těžbou štěrku. Z hlediska vegetace je přírodní památka Zámky tvořena pestrou kombinací společenstev s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů. Strmé skalní stěny osídluje společenstvo tařice skalní a kostřavy sivé. Ze zajímavějších druhů zde roste jestřábník bledý, jestřábník hadincovitý, čistec přímý, locika vytrvalá nebo koniklec luční český. Hojněji je zastoupené společenstvo na mírnějších výslunných svazích jak nad pobřežím Vltavy, tak v bočním údolí s převahou trýzele škardolistého a kostřavy walliské.Na náhorní plošině a při krajích svahů jsou zastoupené sušší louky s dominancí ovsíku vyvýšeného doprovázeného výskytem kostřavy žlábkaté. Zajímavý je výskyt šalvěje luční, vzácné chrpy chlumní a nápadně růžově kvetoucího slézovce durynského. Ve složení společenstva je patrný vliv bývalého hradiště i vyšší návštěvnosti. Zcela výjimečné společenstvo jinak typické pro severní svahy na bazických horninách (zastoupené např. v Českém krasu nebo v Českém středohoří) se zachovalo na výchozu žíly vyvřelého prvohorního bazaltu v proterozoických břidlicích. Z typických průvodních druhů lze jmenovat pěchavu vápnomilnou, prvosenku jarní a bělozářku větvitou. Na severním suťovém svahu jižní části přírodní památky roste společenstvo s vřesem obecným a s převládající metličkou křivolakou. Za zmínku stojí i lemové společenstvo s intenzivně vonící třemdavou bílou a s kakostem krvavým. Zvláště v zářezech mezi skalami a při úpatí svahů postupně přecházející do křovinatých porostů s trnkou a hlohy, které utlačují přirozená společenstva skalních stepí.

GPS pozice

N 50° 8.443', E 14° 23.899'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://envidea.cz