česky english deutsch <<< >>>

Bohnické a Draháňské údolí

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla patří mezi nejstarší křesťanské kostely v Čechách. Byl založen již ve 12. století vyšehradským proboštem Gervasiem. Byl postaven u důležité obchodní stezky vedoucí ze severu do Prahy. Kostel byl kamenný, románský, jednolodní a s půlkruhovou apsidou přistavěnou na východní straně. Měl rozměry pouhých 13,2×5,7 metru. Vstupovalo se do něj z jihu přes předsíň, ze které se vcházelo do sakristie. Zasvěcen sv. Petru byl 30. května 1158 pražským biskupem Danielem. Ceremonie se zúčastnil i král Vladislav I. a královna Judita. Do oltáře byly tehdy uloženy ostatky svatých, které byly důkazem o vysvěcení. Z roku 1158 pochází také dochovaná pergamenová zakládací listina, takzvaná autentika. V okolí kostela byl zřízen hřbitov. Zřejmě v 1. polovině 14. století byla u kostela zřízena fara. Ve 14. století byl zřejmě kostel znovu vysvěcen a byl zasvěcen sv. Petru a Pavlu. Z roku 1638 pochází nejstarší kostelní zvon od zvonaře Stanislava. Za třicetileté války byl kostel vypleněn a vážně poškozen. V soupise nemovitého majetku z let 1653 – 1655 se zdejší kostel uvádí jako pustý. Pak však byl kostel zrekonstruován a roku 1673 znovu vysvěcen. Ze 17. století však také pochází dochovaná bohnická matriční kniha. Na památku velkého moru v Čechách byla kamenná nádoba na svěcenou vodu, takzvaná kropenka, ozdobena roku 1680 nápisem. Roku 1805 proběhla rozsáhlá pozdně barokní přestavba, při které kostel získal dnešní vzhled. Z původní stavby bylo ponecháno pouze zdivo v okolí vchodu. Kostel byl vybudován na půdorysu řeckého kříže – k hlavní lodi se připojují dvě obdélníková boční křídla. Kostel je zaklenut mělkou klenbou. V západním průčelí byla vybudována nízká věž. V roce 1807 byl boční oltář vyzdoben oltářním obrazem Krista na kříži od Josefa Berglera. Roku 1832 byl třetí zvon přelit Karlem Bellmanem. Z roku 1869 čtvrtý kostelní zvon. Někdy po roce 1871 podemlela voda tehdejší okna v apsidě, která pak byla nahrazena novými.

GPS pozice

N 50° 8.062', E 14° 24.950'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://envidea.cz