česky english deutsch <<< >>>

Ze Starých Ďáblic k Vltavě

Přírodní památka Ládví

Přírodní památka Ládví je součástí severního svahu vrchu Ládví, který je tvořen odolnými proterozoickými horninami – buližníky. Území je součástí Zdibské plošiny v rámci Pražské plošiny, Brdská oblast, subprovincie Poberounská. Toto území tvořilo v době před asi 98 mil. let ostrov, který byl bičován mořským příbojem. Tento velmi silný příboj vyhloubil svým intenzivním působením několik kapes, kde se usazovaly opracované valouny rozličných velikostí (od několika centimetrů po několik metrů). Dvě takové kapsy byly odhaleny těžbou potom, co byly na vrcholu Ládví založeny lomy na těžbu buližníků využívaných ke stavebním účelům a na výrobu štěrkopísku. Buližníky jako surovina zde nebyly těženy poprvé. První stopy po těžbě pocházejí už z pravěku, kdy zdejší zásoby buližníků zřejmě využívali pravěcí lovci pro výrobu kamenných nástrojů.

Předmět ochrany Hlavním cílem ochrany tohoto území je zachování jedinečného dokladu o činnosti druhohorního moře, jež ve stěnách lomu zanechalo dvě příbojové kapsy, vyplněné různě velkými valouny. Za pozornost stojí především kapsa v západní stěně, kde uvázl dvoumetrový hladce opracovaný balvan, což svědčí o obrovské síle tehdejšího příboje. Botanicky zajímavý je výskyt ostřic a sítin na vyvýšené poloze společně s pcháčem bahenním (Cirsium palustre) Zajímavý je výskyt bukovníku kapraďovitého (Gymnocarpium dryopteris), zde pravděpodobně na jediné současné lokalitě v Praze. Okolní lesní vegetace má charakter druhotných lesních porostů, v okolí jsou porosty kyselých doubrav svazu Quercion robori-petraeae a zakrslých doubrav Genisto germanicae-Quercion, asociace Calluno-Quercetum na tvrdém buližníkovém podkladu.

GPS pozice

N 50° 8.227', E 14° 27.987'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz