česky english deutsch <<< >>>

Ze Starých Ďáblic k Vltavě

Vrch Ládví

Kopec vysoký 359 metrů na severovýchodním okraji Prahy u Ďáblic. Tajemný kopec opředený mnoha dohady a legendami tvoří význačnou krajinnou dominantu. Místo s dalekým výhledem. V okolí kopce se našlo mnoho archeologických nálezů prehistorického osídlení této krajiny. Přestože náhorní vodorovná plošina byla ideálním místem pro pravěké hradiště, nebo strážní hlásku, nic takového zde nikdy nebylo. Tak vznikla domněnka, že se jedná o posvátný kopec zasvěcený bohům, kde se konaly kultovní obřady. V dru­hohorách byl kopec Ládví ostrovem v mělkém moři, které do této oblasti zasahovalo. Jako památka na toto období zde zůstala přílivová kapsa s ohlazeným velkým kamenem. Dnes přírodní památka Ládví. Celý kopec je poznamenaný těžbou buližníku. Buližník je jedna z nejtvrdších hornin. Pravěcí lidé z něho dělali ruční kamenné nástroje a později zde těžili kamenné bloky na stavbu svých svatyní. Také nedaleko stojící menhir Kamenný slouha je z lomu na Ládví. 

Z lesa na vrchu Ládví se již v 16. století každoročně odprodávalo dříví na provazce za značné částky. Nacházíme o tom záznamy ve dvou dochovaných dřevních účtech z 16. století i zmínky v urbáři ďáblického statku z roku 1610. Dle přehledu výnosů křižovnických statků byli ďábličtí poddaní povinni ročně nasekat a svésti do dvora 33 ½ provazce lesa. Na počátku 19. století zaujímá les Ládví 202 jiter a je tvořen především dubem, habrem a břízou a borovicí. Počátkem 80. let 18. století je na ďáblickém statku již doložena umělá obnova lesů. Byl vysazován habr a borovice, také byly kopány příkopy, aby se nálet uchránil před dobytkem. V průběhu dalších let se les velmi mění a na počátku 20. století byl již nejčastější dřevinou smrk a dub.

GPS pozice

N 50° 8.196', E 14° 27.903'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz