česky english deutsch <<<

Český ráj sever II.

Riegrova stezka

Körbrův průvodce po království Českém uvádí, že stavba Riegrovy stezky vyžadovala nákladu kolem 15000,– K, jež uhradily oba okresy, města stezkou spojená, okolní obce, peněžní ústavy, soukromí dárci a z 1/3 též státní subvence. Stavba trvala 3 měsíce. Stezka se již od počátku setkala s velkým ohlasem, v roce 1925 byla na stezce ještě dobudována studánka Antala Staška s dobrou pramenitou vodou. Původní stezka se ale nedochovala v té podobě, jak ji můžete projít dnes. Mezi lety 1922–1926 byla totiž v místě vybudována vodní elektrárna Spálov a ta je až do dnešních dní funkční. Jedná se navíc o technickou raritu. Vodní elektrárnu Spálov je dokonce možné v určitém období navštívit. Cestou po Riegrově stezce potkáme 2 elektrárny, tunel pro pěší, pramen Antala Staška a také několik vyhlídek. Nádherné panoráma stezky je nedaleko Semil, kde se nachází visutá galerie, dlouhá 77 metrů a vybudovaná 5,5 metru nad původní hladinou řeky – je uměle vytvořena. Zajímavostí tohoto místa je, že bylo v původních projektech o mnoho užší, ale při povodních se tu hromadilo dřevo. A tak dal továrník Schmitt soutěsku rozšířit na dnešních 15–20 metrů.

Riegrovou stezkou se nazývá cesta ze Železného Brodu k soutoku Kamenice s Jizerou u Podspálova a romantickým údolím Jizery a skalnatým kaňonem Galerie Jizery do Semil. Své jméno má po slavném semilském rodákovi doktoru Františku Ladislavu Riegrovi. Historie Riegrovy stezky se píše již od konce 19. století, kdy Klub českých turistů vybudoval tzv. starou část Riegrovy stezky, 1,3 km dlouhou cestu ze Železného Brodu k soutoku říčky Kamenice s Jizerou. V roce 1901 již padnul návrh na prodloužení stezky údolím Jizery do Semil. Nadšenci však naráželi na odpor tehdejšího majitele pozemků, který neměl s městem dobré vztahy. Ledy se prolomily až v roce 1908 a rok poté se začalo s budováním tzv. nové části stezky od Podspálova do Semil.

GPS pozice

N 50° 36.933', E 15° 18.552'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://