česky english deutsch <<< >>>

Český ráj sever II.

Kalich

Skalní bludiště Kalich – Chléviště se nachází u obce Besedice, asi 1,5 km jihovýchodně od obce Malá Skála. V dobách náboženského pronásledování se zde ukrývali Čeští bratři, jejichž znakem byl kalich. Připomíná je vytesaný kalich s letopočtem 1634. Protestanti se v období po bitvě na Bílé hoře uchylovali ke svým modlitbám často do nehostinných skal, kde bylo bezpečněji. Najdeme tu mimo jiné Sluj exulanta V. Sadovského a pěšinkou ve štěrbině se vchází do Krocinovského jeskyňky. Uprostřed pěti roklí je sluj se symbolickou modlitebnou Jednoty bratrské. Jsou tu také skalní útvary Želva, Medvěd a Hroch. Skupina skal, uvnitř které se nachází modlitebna s vytesaným kalichem, citáty z Komenského a Kralické bible, nese pojmenování Kalich. Hlavní bludiště se Slují exulanta Václava Sadovského ze Sloupna se jmenuje Chléviště a z jeho vyhlídkových plošin je nádherný výhled do údolí Malé Skály. Jeho skály jsou nejvyšší a svah pod nimi prudce spadá do údolí řeky Jizery. Ve svahu níž najdeme ještě další výchozy skal. Jedná se o jemnozrnné pískovce, které tvoří podloží křemenných pískovců. A jak Chléviště přišlo ke svému jménu? V dobách válek lidé schovávali to nejcennější před zraky dobyvatel. Skalní rozsedliny a jeskyně bývaly dobrou skrýší pro dobytek.

Vyhlídka je i na blízkém čedičovém vrchu Sokol (562 m). Kromě pískovců se cestou můžeme setkat i s čedičem, který zde vyvřel v třetihorách. Těsně pod vrcholem míjíme dvě skalní věže. První z nich je Sokolík nebo také Hodánka, se svým kyjovitým tvarem a mohutnější Tyršova věž s pamětní deskou zakladateli sokola Dr. Miroslavu Tyršovi. Na těchto skalách je výrazné šikmé zvrstvení pískovců. Na protějším skalnatém hřbetu se nacházejí zříceniny středověkého hradu Zbirohy. Tajnými modlitebnami pronásledovaných poustevníků dnes vede značená turistická trasa.

GPS pozice

N 50° 37.569', E 15° 12.229'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://