česky english deutsch >>>

Český ráj sever II.

Lesní hřbitov

Klasicistní panský hřbitov na kraji Vranského lesa založil r. 1813 tehdejší majitel panství František Zachariáš Römisch, který zde odpočívá pod kamenným pomníkem se sochou Víry. František Zachariáš Römisch (1757–1832) patřil mezi podnikatele, jejich vzestup byl nedílně spjat s válkami proti revoluční Francii. Válka přinesla jeho textilní továrně v Mikulášovicích velký odbyt. Z nemalého jmění zakoupil r. 1802 velkostatek Malá Skála od Františka Václava hraběte Des Fours-Walderode. Zároveň ale během válek vynakládal nemalé prostředky ve prospěch státu a snad i riskoval svůj vlastní život, když přijal, ubytoval a vydržoval ve svém zámku uprchlíky z okolí Liberce, který r. 1813 obsadily a plenily francouzské a polské armádní jednotky. Bez ohledu na možná nebezpečí podporoval jezdeckou divizi generála Adama Alberta hraběte Neipperga při tažení proti Francouzům.

F.Z.Römisch měl velkou zásluhu na vybudování cest přes panství Malá Skála do Smržovky, Jičína a Turnova. Za tyto zásluhy byl r. 1815 mezi 151 osobami, jejichž nevojenské zásluhy o vítězství nad Napoleonem ocenil císař František I. stříbrným civilním Čestným křížem, který byl zřízen jen pro tuto příležitost K zařazení mezi společenskou elitu mu ale scházel šlechtický titul. První žádost zůstala ale nevyřízena. Vyřízena byla teprve jeho druhá suplika z r. 1818. Römischovým hlavním argumentem kromě výše zmíněných události z válečných dob bylo, že nechal v Malé Skále vystavět školu pro 150 dětí, kterou vybavil knihovnou a jejíž učitelský personál platil z vlastních prostředků. Přiložil také osvědčení boleslavského krajského úřadu, který potvrzoval, že věnoval částku 1000,– zlatých na humanitární účely.

Zřejmě díky byrokratickým obstrukcím byla ale žádost vyřízena až o pět let později. 6.1.1823 císař žádost schválil a po zaplacení povyšovací taxy byla F.Z.Römischovi vydána listina, kterou mu byl udělen čestný titul šlechtic (Edler von) a erb.

GPS pozice

N 50° 38.792', E 15° 11.409'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://