česky english deutsch <<< >>>

Český Ráj sever I.

Bezednice

Průchodem pod tratí bývalé Jihoseveroněmecké dráhy lze z Dolánek projít do úzkého údolí, kde Vazovecký potok, nedaleko od svého soutoku s Jizerou meandruje, totiž vytváří v nivě, která je jeho dílem, zákruty, a poblíž stavení u Česáků teče blízko studánky s podzemními prameny. Dno studánky jakoby se stále vařilo. Spodní prameny vystupují z hlubokých podzemních prostor, které kdysi voda vymlela ve vápnitých pískovcích až písčitých vápencích jizerského souvrství středního turonu české křídové pánve. Je to pramen Bezednice, který je součástí Ondříkovického pseudokrasu. Malé, většinou občasné, vodní toky se ponořují do podzemí ve slepých nebo poloslepých údolích, obvykle ukončených závrtem. Voda, pronikající do podzemí systémem nejrůznějších puklin, je na mnoha místech rozšiřuje do podzemních chodeb i drobných jeskyní a pak vytéká v podobě mohutného pramenného vývěru. Jako zde v prameni Bezednice. Součástí Ondříkovického pseudokrasu je také asi tři kilometry vzdálená Bartošova pec.

Dobrá, čistá voda ve studánce slouží místním a také uprchlým pstruhům z nedalekých sádek. V jarních a letních měsících zde potkáte i mloka skvrnitého. V nedávné minulosti dával Vazovecký potok sílu hned několika mlýnům, ještě na začátku 20. století byly pouze na úseku od pramene Bezednice k Bartošově peci hned čtyři – jdeme-li proti proudu první byl pod Bačalkou, další potom Na voběšenci, v Chudomelech a konečně U pece. Pátým a zřejmě i nejznámějším však býval Ábelův mlýn, k nepoznání přestavbou změněný, přesto ale dodnes stojící na dohled od Dlaskova statku v Dolánkách.

Užitečné informace

Použitá literatura:

GPS pozice

N 50° 36.325', E 15° 9.847'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://