česky english deutsch <<< >>>

Český Ráj sever I.

Bartošova pec

Ondříkovický pseudokrasový systém v údolí Vazoveckého potoka, tvořený labyrintem vzájemně propojených propadání, vyvěrání a ponorů, vznikl porušením slínovců činností vody. Jizerské souvrství je budováno přes 100 m mocným sledem křemenných a vápnitých pískovců, přičemž silně propustné polohy zasahují nejméně do hloubek 70 m pod jeho svrchní hranici. Nadložní izolátor tvoří asi 10 m mocné souvrství nepropustných vápnitých jílů. Povrchová voda proniká do podzemí, rozpouští vápnitou složku horniny a opět vyvěrá ve formě pramenů. Největším objektem z celého komplexu, který se stal v roce 1996 chráněnou přírodní památkou, je právě Bartošova pec, jeskyně budovaná turonskými opukami. Vazovecký potok poskytoval zdroj síly hned několika vodním dílům. Třeba při jeho ústí do Jizery v Dolánkách u Turnova stojí bývalý tzv. Ábelův mlýn (čp. 7), který přestal svému účelu sloužit v 50. letech 19. století při budování liberecko-pardubické trati Jihoseveroněmecké spojovací dráhy (SNDVB; Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn), jež si vynutila regulaci toku potoka.

Užitečné informace

Použitá literatura:

GPS pozice

N 50° 37.451', E 15° 9.354'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://