česky english deutsch <<< >>>

Český Ráj sever I.

Hodkovice nad Mohelkou

V latinských textech jsou Hodkovice nazývány Hodcouicz nebo Libenow, v textech německých jako Liebenau. Poprvé jsou zmíněny ve 14. století, v knize papežských desátků z roku 1352. Tehdejší osada při kupecké stezce z Lužice do Čech se rozkládala přibližně v místech dnešního náměstí a byla centrem frýdštejnského panství. Výhodná poloha na frekventované cestě přinášela v dobách míru značné zisky, ale za válek průchody vojsk způsobovaly velké škody. V r. 1547 byly Hodkovice zkonfiskovány Adamovi z Vartenberka (jednomu z vůdců protihabsburskému povstání) a připojeny k českodubskému statku, později připadly pánům na Sychrově. V r. 1806 stihl Hodkovice velký požár, který zachytil na obraze lidový malíř Havel z Kohoutovic. Obraz je umístěn v kostele sv. Prokopa. Obnova po požáru dala městku klasicistní ráz. Kromě výroby bižuterie zde byly od 20. století dvě továrny na papírové zboží, tkalcovna vlny, dvě likérky, cihelna a pivovar. Rozvoji průmyslu pomáhalo budování cest jako silničních, tak železniční.

Dominantní na téměř čtvercovém náměstí je novorenezanční radnice z r. 1889, jejíž plány vypracoval místní stavitel Franz Wilde. V renezančním stylu je i Ungrův dům, ostatní budovy mají klasicistní ráz. Uprostřed náměstí stojí barokní morový sloup z r. 1710 se sochou P. Marie obklopený kamennou balustrádou se šesti sochami: sv. Václav, Anděl strážce, sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. Jana Nepomucký, sv. Florián. Kostel sv. Prokopa je barokní a pochází z let 1717–1721, věž s hodinami byla dostavěna v r. 1845–1858. Jsou v ní zavěšeny zvony z r. 1536 1551. Podél schodů vedoucích ke kostelu stojí sochy sv. Petra a sv. Pavla z r. 1754, proti faře je socha sv. Jana Nepomuckého z 1733.

V Liberecké ulici nad žulovým schodištěm je sousoší U Tří svatých. Kříž s ukřižovaným Kristem, klečící sv. Luitgardou a postavami sv. Jana a Pavla pochází z dílny Matyáše Bernarda Brauna z r. 1750.

GPS pozice

N 50° 39.936', E 15° 5.423'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://