česky >>>

Králický Sněžník

Historické centrum města Králíky

Malebné městečko Králíky se nachází v nejvýchodnějším cípu Pardubického kraje, na hranicích Čech, Moravy a Polska. První dochovanou zmínkou o městě je zápis z roku 1357, vlastní město vzniklo ale až v 16. století. V okolí se pravděpodobně těžila železná ruda a snad i stříbro a tehdy mělo město dostat do svého znaku zkřížená hornická kladívka s mečem. Pokus o obnovení dolů v 17. století ovšem dal prý takové nepatrné množství kovu, že dolování bylo definitivně ukončeno. Od druhé poloviny 19. století nastal rychlý rozvoj města. Roku 1899 byla otevřena místní železniční trať Dolní Lipka – Štíty, stavěly se továrny, nové silnice, obytné domy a další. Před druhou světovou válkou byla oblast převážně obývaná Němci, po roce 1945 došlo k jejich odsunutí a vcelku úspěšně se podařilo dosídlit. V současné době má městečko okolo 4500 obyvatel.

Jádro podhorského městečka je tvořené klasicistními a barokními stavbami, jež patří od roku 1990 do městské památkové zóny. Zřejmě nejvýznamnější historickou památkou centra města je kostel sv. Michaela Archanděla, jehož dnešní podoba je dílem barokní přestavby v letech 1768–1778. Dále budova městského muzea, která byla původně využívána jako městská radnice a okresní soud a také hotel Zlatá Labuť a budova Spořitelny.

Dominantou náměstí je bezesporu podloubí, které bylo původně prakticky po celém náměstí, ovšem vinou různých rekonstrukcí na jiných místech zaniklo. Za povšimnutí také stojí kašna se sochou přadleny, která stojí uprostřed náměstí a která má připomínat zdejší bohaté tkalcovské tradice.

GPS pozice

N 50° 5.052', E 16° 45.621'
[GPX]

[MAPY.CZ]