česky <<<

Honba za pokladem

Mikroregion Nový dvůr - vinařství

Mikroregion Nový dvůr – vinařství

Stezka Vás provede vinnými uličkami Mikroregionu Nový Dvůr. Stezka má 6 zastavení.

Vinný sklípek

Vlkošské Búdy aneb sklepní lochy – jsou bezpečné místo pro ukrývání zásob. K jedné z nejpůvabnějších sklepních kolonií na Slovácku, která je typickou ukázkou zástavby sklepů jako samostatné osady, vás přivede Moravská vinná stezka stinnou cestou kolem lesního porostu Chrást. Oázu klidu a svět sám pro sebe tvoří pod viniční horou Achtele lokalita asi 170 sklepů, věk nejstarších sklepů se počítá od 18. století. Mnohé z nich jsou cennou ukázkou lidové sklepní architektury. Typově jde většinou o přízemní lisovny se sklepy, s typickým dřevěným štítem s bedněním přesahujícím líc zdiva. Průčelí je omítnuto a zalíčeno bíle s modrou obrovnávkou. Byly tady i dva panské desátkové sklepy, do nichž poddaní odváděli buď každou desátou putnu hroznů, nebo desátý díl vína. Všechny lisovny jsou obráceny vchodem k cestě a vlastní sklep prudce klesá pod kopec. Mladší sklepy mají klenbu z pálených cihel, u starších byla podzemní prostora klenutá z kamene. Bohužel i tady však došlo při rozšiřování a opravách sklepů k necitlivým zásahům do architektonické a historické hodnoty některých staveb.

Vlkošské budy

Jako v jiných osadách i ve Vlkoši byly v chodbách při sklepech vykopány obilné jámy, které byly bezpečným místem pro ukrývání zásob před vrchností. Uvádí se, že právě zde se nejdéle uchovaly jámy pocházející ze třicetileté války a napoleonských dob.
V době uzavření hory, ve Vlkoši to bývalo l5. srpna, nesměl do vinohradu vstoupit ani jeho majitel. Na tři kroky od vinice se směli přiblížit pouze hotaři, kteří sloužili jako hlídači úrody. Ve vinicích platilo horenské právo, podle něhož byli zloději hroznů, keřů i podpustí stíháni useknutím ruky či nohy, někdy i smrtí. Kruté středověké tresty byly po třicetileté válce zmírněny a za Josefa II. úplně zrušeny. Před vinobraním se hora otvírala obřadnou promluvou: „Horo, horo, já tě prosím za všechny majitele, aby ses nám otevřela a úrodu nám vydala.“

TAJENKA: les (políčko číslo 6)

Užitečné informace

www stránky

Kontakt:

Adresa:

GPS pozice

N 49° 0.093', E 17° 9.627'
[GPX]

[MAPY.CZ]