česky <<< >>>

Honba za pokladem

Jáchymovské peklo - historie

Jáchymovské peklo – historie

Historicky naučná stezka „Jáchymovské peklo“ vede místy málo známými, krásnými, ale pro svou minulost nezapomenutelnými. Naučná stezka vznikla z iniciativy hornického spolku Barbora v Jáchymově za podpory Konfederace politických vězňů a Klubu českých turistů.

Obr.: Situace štol ve skanzenu

Obr. 1

Hornický skanzen je budován v srdci jáchymovského revíru, který je kolébkou moderního světového hornictví, metalurgie, geologie i mineralogie. V revíru se v průběhu jeho existence těžilo stříbro, barevné kovy a po druhé světové válce i uran. Je smutným paradoxem, že právě historicky nejkratší těžba tohoto strategického kovu napáchala největší morální i materiální škody.

Obr.: Replika strážní budky

Obr. 2

V současné době lze v místě budoucího skanzenu vidět první výsledky nelehké práce členů Hornického spolku Barbora. Byla zpřístupněna první část Štoly č. 1 v podzemí. Štola se začala razit 1. července 1952 a od ústí k čelbě je dlouhá 260 m. Na své trase má několik odboček, které vedou po sledných chodbách k dobývkám. Hned na začátku chodby je na 11. metru katr (vrata) svařený z důlních kolejí a na 25. m vrata z vodního potrubí, která bránila útěkům vězňů z podzemí. Dále se předpokládá překonat zhruba čtyřicetimetrový výškový rozdíl a dostat se na patro štoly Vysoká jedle. Tato štola má délku 120 m a pochází z doby středověkého dobývání stříbrných rud.

Obr.: Katr

Obr. 3

Hornický spolek Barbora vznikl v roce 1996 jako občanské sdružení. Na jeho činnost při budování hornického skanzenu navázalo Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace, nyní Muzeum Sokolov.

TAJENKA: jezero (políčko číslo 5)

Užitečné informace

www stránky

Kontakt:

Adresa:

GPS pozice

N 50° 22.279', E 12° 54.628'
[GPX]

[MAPY.CZ]