česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Jeseníky

Stará Ves

Přinášíme vám nový systém informací o přírodě Jeseníků. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 na ploše 744 km². Chrání přírodní bohatství a zachovalou krajinu Jeseníků. K přírodnímu bohatství Jeseníků patří alpínské bezlesí, horské smrkové lesy, zachovalé bučiny, vrchovištní rašeliniště, podhorské louky. Na těchto biotopech našla svá útočiště řada vzácných druhů rostlin i živočichů.

Stará Ves je podhorskou obcí, která měla v minulosti vždy vazbu na těžbu a dolování rud. V okolí obce se nachází oblast přírodní rezervace Pstruží potok chránící biotopy mokřadních olšin přecházejících do podmáčených smrčin a komplex rašelinných luk, které byly ještě v 50. letech minulého století charakteristické pro krajinu v širším okolí Rýmařova. Severovýchodním směrem pak najdeme Přírodní rezervaci Růžová s mokřadními biotopy a severozápadním směrem Přírodní památku U Slatinného potoka s vlhkými slatinnými loukami a prameništi. V obci můžeme spatřit sochu svatého Jana Nepomuckého.

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Jeseníky jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník a Rašeliniště Skřítek a v dalších 24 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pečuje Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku.

GPS pozice

N 49° 57.530', E 17° 14.197'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz