česky >>>

Honba za pokladem

Taggmanager a www.dohaje.cz

Tagg je když… Pro mnohé stále ještě záhadné slovo jako zkratka QR kód nebo BeeTagg, ale možná jej již znáte z každodenní praxe, z reklam na nejrůznějších výrobcích. Dohaje.cz používá taggy pro značení turistických stezek, přináší Vám informace o místě, kde právě jste přímo do Vaší dlaně na displej Vašeho telefonu.

Všechna taggová zastavení a stezky najdete na přehledné mapě na interaktivním portále www.dohaje.cz .. nápady na výlety! Že nevíte, o co jde?

O rozluštění jsme požádali Leonu Kupčíkovou, projektovou managerku portálu nápadů na výlety doháje.cz, kde přehledně najdete taggové stezky.

„Tagg je obdobu čárových kódů, s kterými se setkáváte při svých nákupech, ale jde o mnohem vyspělejší technologii, která slouží k propojení vašeho mobilu s konkrétními internetovými stránkami. QR kód je tvořen čtverečkem, v kterém je množství další čtverečků. BeeTag je podobný, ale je tvořen z šestiúhelníků, obdobně jako včelí plástev a je mnohem odolnější proti poškození. Vše je pak umístěno na tzv. tagglistu.“

Takže jdete-li lesem a najednou uvidím podivnou zelenou cedulku s bílými čtverci, co máte dělat?

„V telefonu zapnete aplikaci na čtení kódů QR nebo BeeTagů a zaměříte jej na tagglist, přístroj si tag přečte a automaticky vás připojí na příslušné internetové stránky. Vám se na displeji telefonu objeví informace o místě, kde se nacházíte, kam máte dále jít, co je v okolí a mnoho dalšího. Navíc klasický text může být doplněn například o audio nahrávku, třeba ptačího zpěvu. Získané informace si pak můžete doslova odnést sebou v dlani nebo se s mobilním telefonem v ruce posadit na nějaké pěkné místo a v klidu si přečíst, co Vás zajímá. Kde přesněji se můžete s tagglisty setkat?

„Pochopitelně je umísťujeme především na turisticky atraktivní místa, navíc se pomocí tagglistů snažíme vytvořit naučné stezky, a to buď čistě jako procházku terénem nebo tematické, například po památných stromech. Rovněž využíváme již stávající naučné stezky, kde naše zelené tagglisty doplňují klasické, stabilní informační místa.“

Všechna taggová zastavení a stezky přehledně najdete na interaktivním portále www.dohaje.cz .. nápady na výlety!

HONBA ZA POKLADEM 2014

Za podpory BVV – Veletrhy Brno a.s. jsme pro vás vytvořili imitaci turistické stezky do mobilu přímo ve výstavních pavilonech. Otestujte si výhody tohoto značení a vyhrajte. Hledejte ukryté zprávy, rozluštěte je a taggy vás přivedou k pokladu. Na různých místech na výstavišti najdete zelené tabulky dohaje.cz s čtvercovými taggkódy. Po zobrazení textu v telefonu vyhledejte správné slovo do křížovky. Projděte celou stezku a vyplněnou tajenku odevzdejte na stánku doháje.cz, tam dejte like našemu na facebook.com/do­haje.cz.

K tomu, abyste mohli poklad na veletrhu Regiontour hledat, si přineste svůj mobilní telefon s fotoaparátem a zdarma staženou aplikací na čtení taggkódů, s tou vám rádi poradíme na stánku doháje.cz

SLOVO DO KŘÍŽOVKY: ÚDOLÍ (ŘÁDEK 1)

Podrobnější informace na www.doháje.cz nebo na facebook.com/do­haje.cz.

Užitečné informace

www stránky

Kontakt:

Adresa:

GPS pozice

N 49° 11.292', E 16° 34.508'
[GPX]

[MAPY.CZ]