česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Jeseníky

Sobotín

Přinášíme vám nový systém informací o přírodě Jeseníků. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 na ploše 744 km². Chrání přírodní bohatství a zachovalou krajinu Jeseníků. K přírodnímu bohatství Jeseníků patří alpínské bezlesí, horské smrkové lesy, zachovalé bučiny, vrchovištní rašeliniště, podhorské louky. Na těchto biotopech našla svá útočiště řada vzácných druhů rostlin i živočichů.

Historie Sobotína je spjata s těžbou železné rudy. V 19. století se Sobotín stává důležitým centrem průmyslové revoluce. Vzniká zde velký podnik na zpracování železa, který stál velké míře na stavbě železnic a ještě dnes jméno Sobotín můžeme spatřit na kolejnicích několika tratí. V blízkém okolí obce můžete navštívit významná geologická naleziště. Jedním z nich je lokalita Pharrerb, která je součástí naučné mineralogické stezky, o kousek dál opuštěný lom Smrčina nebo naleziště Rasovna či naleziště minerálů Granátová skála. Z kulturních památek lze v obci navštívit renesanční kostel svatého Vavřince, jež stal zahajovacím místem nechvalně známých čarodějnických procesů. Významné působení podnikatelského rodu Kleinů, zde dnes připomíná budova zámku či mauzoleum s parkem.

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Jeseníky jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník a Rašeliniště Skřítek a v dalších 24 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pečuje Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku.

GPS pozice

N 50° 0.944', E 17° 4.827'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz