česky <<< >>>

ŽŽ_SMAZAT

Socha sv. Jana Křtitele

Socha svatého Jana Křtitele dnes stojí u hlavní silnice na sídlišti U Svatého Jána ve Květné. Přivezl ji z Terstu (Itálie) asi v roce 1792 na koňském povozu praděd Josefa Vintra č. 35 – Jan Vintr. Tuto sochu zde postavil jako poděkování Bohu za možnost přijmout svátost křtu, jelikož byl dříve žid. Nápis na podstavci sochy hlásí:„Od Jana Wintra z kamene postavena, ať hlásá socha Božského Jana."Jan Vintr byl jedním ze straňanských formanů, kteří za doby, kdy nebylo železnic, vozili zboží do dalekých zemí a odtamtud jiné zboží přiváželi. Někteří straňanští formani projezdili tak mnoho zemí, hlavně východních. Socha byla restaurována v roce 1994 – 95 akademickým sochařem Pavlem Gabrielem. Náklady na její obnovu činily 50 000 Kč.

Jan Křtitel byl podle Ježíše největším ze všech proroků. Jan Křtitel bývá znázorňován s křížem a beránkem. Je patronem svátosti křtu a řeholníků. Na sv. Jana přehazovaly hospodáři oves přes krávy, aby hodně dojily. Polední zvon zas připomínal, že byl pravý čas k natrhání bylin tzv. „svatojánské koření“, které prý jak na vaření, tak na léčení. Světnice na sv. Jana Křtitele nezametala, aby se nevymetlo rodinné štěstí. Ve světnici se za trám dávalo „svatojánské zelí“. Platilo kolik členů rodiny, tolik proutků.

Sv. Jan Křtitel

Každý rok poslední týden v červnu (24. 6. -narození Jana Křtitele) se u této sochy koná pobožnost. Výzdobu, květiny a jiné připravují s radostí většinou věřící z místní části Květná.

Bohoslužba u sochy sv. Jana Křtitele

Socha Sv. Jána – pobožnost poslední týden v červnu

Nedaleko u Sviňárského potoka stojí i budova staré školy ve Květné. Pochází z r. 1910, učilo se zde od 1. do 5. třídy do r. 1976 a později zde byla pošta a po rozdělení Čech a Slovenska v r. 1993 policie ČR.

Stará škola ve Květné

Užitečné informace

Informační centrum Strání :

GPS pozice

N 48° 53.003', E 17° 43.385'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

MIC Strání
Jana Bruštíková
Tel.:572 695 240
e-mail:mic@strani.cz
http://