česky >>>

ŽŽ_SMAZAT

Kaplička Uhliska

Kaple pochází z roku 1816 a je vystavěna jako kaple Panny Marie Bolestné. Nechal ji postavit na svém poli v Uhliskách sedlák Jan Popelka. Povolení ke stavbě dostal od arcibiskupského úřadu v Olomouci. Vedle kaple jsou krásné památné lípy, které byly vysazeny ve stejném období.

Kaplička zevnitř

Každoročně v srpnu se zde konají bohoslužby. Víru zdejších lidí dokládá deset dalších sakrálních staveb. (Kaplička u nového hřbitova, Boží muka směrem na Březovou „Zajačí“, Boží muka nad Santrou „Záhumenice“, Boží muka „Sv. Cyrila a Metoděje“, Kříž sv. Cyrila a Metoděje s památnou lípou, Kříž „Rubanice, Kříž "Zelnice“, Kříž „J.A.Komenského“…)

Bohoslužba u kapličky

Zajímavostí je i zachovaný reverz z r.1849 k udržo­vání pěti křížů.

Příběh z r. 1620 o jiném Popelkovi

Nivnický zeman Klobusický se postavil proti Habsburkům a to císař tvrdě potrestal. Vyslal dragouny, aby ho zatkli. Když před nimi ujížděl směrem k Lipinám odhodil zlaťáky ke studánce pod planou hrušní. Válečný soud ho odsoudil ke ztrátě majetku i hrdla a své poslední dny trávil ve Vídeňském vězení.

Toho času hnali Straňané dobytek ze Štyrska a zastavili se na louce před Vídní, aby stádo popásli. Jak tak dřímali, probudil je hrkot vozu s katem a kára se šibenicí. „Můj ty bože“ vykřikl Straňan jménem Popelka, když spatřili odsouzence „ vždyť je to urozený zeman z Nivnice“. „Tys krajan?“ dí Klobusnický. „Nezapomeň, korytňanská studánky Dřevojanka, … užij všeho v bázni boží, já už …“ Nedořekl, ubožák. Katova oprátka vykonala dílo. Popelka poslechl a nelitoval. Dlouho bylo všem divné, že mnoho nepracuje a přece se mu dobře vede. Mlčel však jako hrob…

Kaplička

MARIÁNSKÁ POBOŽNOST – konec prázdnin

Užitečné informace

Informační centrum Strání :

GPS pozice

N 47° 54.454', E 17° 41.650'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

MIC Strání
Jana Bruštíková
Tel.:572 695 240
e-mail:mic@strani.cz
http://