česky <<<

Poutní hora

Hrad Burkvíz

Hrad Burkvíz

Asi 800 m jižně od osady Burkvíz se ve výši 654 m. n. m. nacházejí zbytky středověkého opevněného sídla. Místním německým obyvatelstvem byl nazývám Luginslandem.

Vznik hradu nad Burkvízem můžeme položit do doby kolem poloviny 13. století, kdy mezi léty 1248 – 1252 dochází také ke kolonizaci přilehlého Osoblažska. Původně byl zřejmě jen narychlo zbudovaným provizóriem, které muselo sloužit mnohem déle, než se předpokládalo.

Hrad měl okrouhlý tvar, obvykle se vyskytující ve Slezsku, Sasku a Braniborsku. Na severozápadě byl zjištěn zemní prostor čtyřhranného objektu zděného na sucho, kde pravděpodobně stávala hradní věž. Byla zřejmě obytná, a její vnitřek měl rozměry sedm krát sedm metrů. Přístupové schodiště a sklepení bylo vysekáno do skály. V příkopu před bránou se nacházela vyzděná studna o průmětu jednoho metru, která měla sloužit k naplnění tohoto příkopu při blížícím se nebezpečí. Studna však byla z větší části zasypána. Severozápadně ve směru hřbetu je položeno předhradí. Ve vzdálenosti 72 metrů od břehu hradu je pět metrů široký příkop, většinou jeden metr hluboký. Táhne se v prostoru širokém 38 metrů. Na severní straně předhradí bylo při archeologickém výzkumu, prováděném W. Titzem ve třicátých letech, nalezeno obvodní opevnění a část stavení s kovářskou výhní, kde se pracovalo pouze pro potřeby samotného hradu. Zde bylo nalezeno přes dvě stě kusů kovových předmětů. Mezi nimi byly dveřní závěsy, petlicová očka válečkový zámek římského systému pájený mědí, hřebíky, kování, podkovy, ostruhy, a hroty pro kuše a luky a jiné předměty. Asi tři sta metrů na západ od hradu, na plochém hřbetu, je místo o rozměrech 180 krát 50 metrů. Je ohraničeno kamennýma valem vysokým asi jeden metr. Nacházela se zde plužina, vzniklá vybíráním kamenů a zúrodňováním půdy. To dokládá skutečnost, že Luginsland vznikl v neosídlené krajině a půda byla obdělávána pro zajištěni výživu obyvatel hradu. Výkopy vynesly na světlo na 1 700 keramických zlomků. Pochází většinou z hrnků, hrnců a vzácněji džbánů. Odborníci datují nálezy do poloviny 13. a 14. století. Zvláštností Luginslandu je skutečnost, že vůbec není zaznamenán v historických pramenech, ani v literatuře o hradech nebývá uváděn. Vznikal asi v obtížných podmínkách téměř neosídleného okolí a za malé zkušenosti jeho stavitelů. Jeho úkolem bylo rozvíjet a zabezpečovat další osídlení kraje kolem poloviny 13. století. Po vzniku vesnic v okolí jeho prozatímní úloha skončila a nebylo nutno ho dále udržovat, takže nejpozději v první polovině l4. století zanikl. Dávat jeho zničení do vztahu s tažením Matyáše Korvína roku 1474 nebo se zničením Linhartov roku 1470 by bylo až příliš pozdní.

Pavel Kouřil, Milan Plaček: Hrad Luginsland a jeho úloha v kolonizaci Krnovska

Autor fotografií: Milan Košulič Historické pohlednice poskytla p. Anna Tuhá

GPS pozice

N 50° 8.010', E 17° 33.731'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice 279
Tel.:774 750 716
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz