česky >>>

Poutní hora

Naučná stezka Poutní hora

Vznik křížové cesty

Šíření křesťanství vzbuzovalo od prvopočátku u křesťanů touhu i zvědavost poznat místa Ježíšova života, smrti a vzkříšení. Od 4. století jsou doložené poutě křesťanů do Svaté země. K vykonání poutě z Evropy na Blízký Východ koncem starověku a v raném středověku bylo potřeba odhodlání, pevné zdraví, dostatek financí a nezávislost. Většina obyvatel té doby neměla volnost pohybu, poněvadž byla nevolnictvím vázána ke své vrchnosti. Svatý Petronius, biskup z Bologne, vyšel prostým lidem vstříc a to tak, že dal ve své diecézi postavit napodobeninu Božího hrobu i dalších míst a včlenil je do terénu tak, aby nechyběla ani hora Golgota. Po něm stavěli repliky i jinde. Do budování napodobenin svatých míst se později pustili i méně majetní lidé. Stavby se začaly zmenšovat na úroveň kapliček či pouhých sloupů. Rovněž vzdálenosti mezi místy se postupně zkracovaly. Od 17. století je počet zastavení ustálen na čtrnáct. Křížovou cestu v blízkosti Města Albrechtic najdeme např. na Uhlířském Vrchu u Bruntálu nebo na Maria-Hilf u Zlatých Hor.

Okruh 1 začíná i končí zde na místě, kde ještě do 70. let 20. století stála kaplička. Na jejím místě Lesy ČR vztyčily v roce 2012 kříž. Okruh vede polními a lesními cestami na Poutní horu a malým okruhem se vrací zpátky.

Okruh 2 odbočuje jižně od Poutní hory k pozůstatkům hradu Lugisland nad Burkvízem s malou odbočkou na vrch Strážiště s výborným rozhledem. Dále okruh pokračuje přes osadu Burkvíz do Města Albrechtic.

Okruh 3 odbočuje kratší cestou k autobusové zastávce na křižovatce pod Burkvízem. Pěší návrat po silnici I. třídy do Města Albrechtic však nedoporučujeme. Lépe je volit okruh 2 nebo od křižovatky pod Burkvízem pokračovat polní cestou do Opavice a po místních komunikacích zpátky do Města Albrechtic.

Délky okruhů:

Okruh 1: asi 6 km s převýšením 300 m

Okruh 2: asi 15 km

Okruh 3: asi 11 km s ukončením na autobusové zastávce pod Burkvízem nebo opět 15 km přes Opavici zpět do výchozího bodu.

Okruh 1 je vhodný pouze pro pěší turisty, okruh 2 a 3 zvládnou i cyklisté. Všechny okruhy vedou převážně po neznačených lesních cestách., kde se pohybuje lesní technika a v okolních porostech může probíhat těžba dříví. Dbejte proto zvýšené opatrnosti.

Mapa

Fotky Liščí farmy

Nedaleké chatě po pravé straně cesty se dodnes říká „Liščí farma“, i když lišky se zde již dávno nechovají. Podle starých fotografií nabízeli majitelé pocestným také občerstvení.

Pavel Kouřil, Milan Plaček: Hrad Luginsland a jeho úloha v kolonizaci Krnovska

Autor fotografií: Milan Košulič Historické pohlednice poskytla p. Anna Tuhá

GPS pozice

N 50° 9.782', E 17° 33.732'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice 279
Tel.:774 750 716
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz