česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Jeseníky

Jeseník

Přinášíme vám nový systém informací o přírodě Jeseníků. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Rdesno

Rdesno

Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 na ploše 744 km². Chrání přírodní bohatství a zachovalou krajinu Jeseníků. K přírodnímu bohatství Jeseníků patří alpínské bezlesí, horské smrkové lesy, zachovalé bučiny, vrchovištní rašeliniště, podhorské louky. Na těchto biotopech našla svá útočiště řada vzácných druhů rostlin i živočichů.

Františkova myslivna

Františkova myslivna

Město nazývané „perlou Jesenicka“ pro svou překrásnou přírodní polohu – leží na soutoku horských říček Staříče a Bělé, kudy procházejí i cesty, které jej spojují přes Ramzovské a Červenohorské sedlo s okolním světem. Město Jeseník je výchozím bodem k řadě výletů. Objevíte na nich památníky, skalní útvary i vyhlídkové skály – např. Čertovy kameny. Úchvatný výhled poskytne za jasného počasí rozhledna Zlatý chlum. Cestou na ni se nechte okouzlit také pohledem na Jeseník z Křížového vrchu . Milovníci památek by neměli v Jeseníku minout tajemnou Vodní tvrz ze 13. století, ve které sídlí Vlastivědné muzeum s poutavými expozicemi. Obdiv a úctu zaslouží i zdejší kostely a bývalý klášter voršilek. Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník je nejstarší rezervací na Moravě. Ukrývá řadu cenných rostlin, dřevin a několik vrchovištních rašelinišť.

V rámci zahájení mezinárodní turisticko-lázeňské sezóny 2010 a slavnostního otevření náměstí v Jeseníku byl realizován dne 30.4.2010 projekt Video Mapping Show. Tato show mapovala historii Jesenicka od počátku až po součastnost. Předem připravená show se odehrávala přímo na fasádě nově zrekonstruované radnice.

Shlédněte tuto show přímo ve vašem mobilu:

http://vimeo.com/11472829

Jesenik

Jesenik

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Jeseníky jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník a Rašeliniště Skřítek a v dalších 24 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pečuje Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku.

GPS pozice

N 50° 13.758', E 17° 12.282'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz