česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Jeseníky

Heřmanovice

Přinášíme vám nový systém informací o přírodě Jeseníků. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Praděk

Praděd

Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 na ploše 744 km². Chrání přírodní bohatství a zachovalou krajinu Jeseníků. K přírodnímu bohatství Jeseníků patří alpínské bezlesí, horské smrkové lesy, zachovalé bučiny, vrchovištní rašeliniště, podhorské louky. Na těchto biotopech našla svá útočiště řada vzácných druhů rostlin i živočichů.

Pásmo Orlíka

Pásmo Orlíka

Obec Heřmanovice leží v údolí horního toku Opavice. Podzemní bohatství a zlatonosné vody říčky Opavice byly cenným lákadlem pro prospektory hledající železné rudy, kteří pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století obec založili. Renesanční kostel byl vystavěn roku 1588 a zasvěcen svatému Ondřeji, roku 1739 barokně přestavěn a rozšířen. K zajímavostem patří také heřmanovické šoltýství. Hledáte-li zachovalé jesenické domy, najdete je právě zde. Obec Heřmanovice byla roku 1995 vyhlášena vesnickou památkovou rezervací pro jedinečně dochovaný soubor lidové architektury. Pod Holým vrchem roste třešeň ptačí, která byla jako jediná svého druhu vyhlášena za památný strom.

Heřmanovice

Heřmanovice

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Jeseníky jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník a Rašeliniště Skřítek a v dalších 24 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pečuje Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku.

GPS pozice

N 50° 11.600', E 17° 23.905'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz