česky english deutsch <<< >>>

Z Koryčan k Cimburku

Přírodní rezervace Stará hráz

Přírodní rezervace Stará hráz

Toto území bylo vyhlášeno přírodní rezervací v roce 1994, zaujímá rozlohu 7,76 ha.

Přírodní rezervaci Stará hráz tvoří lesní společenstva dubohabřin a jasanových olšin na pravém údolním svahu a v nivě meandrující říčky Stupavy (Kyjovky), která jsou charakteristická pro oblast Chřibů.

Nachází se ve Stupavské vrchovině na svahu s jihovýchodní až jihozápadní orientací v nadmořské výšce 320 až 360 m. V území se vyskytuje řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z rostlin např. vstavač bledý, lýkovec jedovatý, oměj vlčí mor, prvosenka jarní aj. Kolem toku říčky Stupavy se daří obojživelníkům, především žábám. Zajímavostí je nález vzácného pavouka slíďáka skvrnitého (Arctosa maculata), vázaného zde na štěrkové náplavy Stupavy.

Užitečné informace

Více informací o přírodní rezervaci se dozvíte na: http://nature.hyperlink.cz

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 6.521', E 17° 13.855'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Bořek Žižlavský
Tel.:723 335 894
http://