česky <<< >>>

Virtuální stezky v okolí Kraličáku

Chrastický hadec

Na skalních výchozech v okolí jezírka a na těžebních odvalech v jižní části přírodní památky se vyvinula společenstva skalních štěrbin hadců. Lokalita jedním z nejbohatších výskytů evropsky významného druhu sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum) na Moravě. Z dalších významných druhů zde byly zjištěny hruštice jednostranná (Orthilia secunda), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), kruštík širolistý (Epipactis helleborine s.l.). Z hlediska ochrany vzácných společenstev hadcových sutí má lokalita celostátní i evropský význam (Natura 2000). Jedná se i význačnou a často navštěvovanou geologickou a petrogafickou lokalitu.

GPS pozice

N 50° 7.955', E 16° 56.727'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Kraličák s.r.o.
Petr Linhart
Radim Šlachta
Tel.:731102292
e-mail:info@mujkralicak.cz
http://www.mujkralicak.cz