česky english deutsch <<<

Údolí Salašky

Salašské pěnovce

Salašské pěnovce

Údolní ložisko pěnovce v postranním rozšířeném údolí pod pramenem Pod studýnkami. Pěnovce původně vyplňovaly dno údolí. Po erozi potoka zůstaly jen jako terasové lemy na bocích strání. Hlavní část vápnitých sedimentů tvoří kvalitní pěnovce, místy až 10 m mocné, o rozloze asi 1 ha. Lesní pěnovcové prameniště vznikající v průběhu čtvrtohor vysrážením vápence z vyvěrající vody na mechu a rostlinných zbytcích, na poměrně silně ukloněném jižně orientovaném svahu v nadmořské výšce 315 – 375 m n. n. V celém území jsou patrné nedávné svahové pohyby, četné terénní deprese, hákovité „opilé“ stromy. Celková rozloha území je 5,59 ha. Lesní porost je tvořen především smrkem a v menší míře pak modřínem opadavým a bukem lesním. Dvě menší pěnovcová prameniště se nacházejí v horní části svahu s kaskádovitými pěnovcovými teráskami, zarůstajícími mechy. V dolní části svahu jsou olšiny. Území je prioritním stanovištěm evropsky významné lokality Chřiby.

Užitečné informace

Více informací o přírodní památce se dozvíte na: http://nature.hyperlink.cz

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 8.915', E 17° 18.201'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Bořek Žižlavský
Tel.:723 335 894
http://