česky english deutsch <<< >>>

Údolí Salašky

Smutný žleb

Smutný žleb

Přírodní rezervace Smutný žleb představuje ojedinělý typ kyselých bučin v oblasti Středomoravských Karpat. Lesní porosty představují ekotyp kyselé bučiny s vřesem obecným a borůvkou. Ve střední části jsou v důsledku extrémně chudého podloží zakrslé bučiny. Dominantní dřevinou je buk lesní, jen vtroušeny jsou dub zimní a bříza bělokorá. Bylinné patro je druhově velmi chudé a místy úplně chybí. V horních partiích se nacházejí výchozy pískovcových lavic, které jsou esteticky velmi hodnotné. Lokalita leží v nadmořské výšce 380 až 480 m. Vyhlášena byla 20. prosince 2000 na výměře 8,5 ha. Přírodní rezervace Smutný žleb je součástí evropských chráněných území soustavy Natura 2000, Evropsky významné lokality Chřiby.

Užitečné informace

Více informací o přírodní památce se dozvíte na: http://nature.hyperlink.cz

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 9.063', E 17° 18.404'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Bořek Žižlavský
Tel.:723 335 894
http://