česky english deutsch <<< >>>

Údolí Salašky

Lom u knihovny

Lom u knihovny

V lomu jsou odkryty svrchní soláňské vrstvy magurské flyšové jednotky v pískovcovo- slepencovém vývoji. Vlastní odkrytá stěna má plochu 120 m2 a její výška je 25 – 30 m. V převládajících lavicích pískovce je nepravidelně uložen samostatný slepencový blok o průměrné mocnosti 1,5 – 2 m a ploše kolem 12 m2. Slepenec je hrubozrnný, s valouny dosahujícími velikosti 10 – 20 cm, místy i 30 cm. Centrální část slepencové polohy má drobnozrnný charakter s velikostí valounů 2 – 5 cm. V slepencových vrstvách nápadně vystupují tzv. exotické valouny, mající původ mimo toto území, v sopečných oblastech krystalinika, reprezentované vyvřelinami, zejména magmatity, metamorfity a valouny křemene. Vyskytují se zde, mimo jiné granodiority, slídy, fylity, vzácně i svory a ruly. Skupinu usazeninových exotik představují nejčastěji vápence a rohovce.

Užitečné informace

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 8.271', E 17° 20.798'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Bořek Žižlavský
Tel.:723 335 894
http://