česky english deutsch <<<

Zdounecko

Zdounecký zámek

Zdounecký zámek

Zámek stojí pravděpodobně na místě nové tvrze, která byla vybudována náhradou za tvrz zbouranou husity v polovině 16. století. Druhá zdounecká tvrz je zaznamenána v mapě J. A. Komenského z roku 1627. Tvrz nechal přestavět do podoby renesančního obdélníkového zámku počátkem 17. století podkomoří markrabství moravského Jáchym Zoubek ze Zdětína. Dnešní podoba zámku pochází z poloviny 17. století, kdy zde nechala provést barokní přestavbu hradiššká jezuitská kolej. V roce 1806 odkoupili zdounecké panství Lamberkové. Na přelomu 19. a 20. století vlastnil panství c. a k. komoří a generálmajor Bedřich Arthur princ z Thurn–Taxisů. Panství získal sňatkem s Marií Josefou Lamberkovou, dámou paláce Jejího Veličenstva císařovny. Jejich dcera Karolína Marie Thurn–Taxis se v roce 1898 provdala za Bedřicha Jana hraběte Strachwitze. V současnosti je zámek soukromým majetkem a je veřejnosti nepřístupný.

Užitečné informace

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 13.838', E 17° 18.802'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Jaroslav Hrabec
http://