česky english deutsch <<< >>>

Zdounecko

Včelín

Včelín

Přírodní památka Včelín je fragmentem původní lesostepi se vzácnými společenstvy teplomilných druhů.

Nachází se na výslunné stráni s jihovýchodní expozicí, z jižní strany spadající až k vodnímu toku Cvrčovického potoka východně od obce Cvrčovice, v těsné blízkosti silnice ze Cvrčovic do Milovic (po levé straně), v nadmořské výšce 290 až 325 m. Stráň je místy rozryta zasutými lomy, porostlá borovým lesíkem, skupinami keřů a ovocnými stromy. Vyhlášena 3. 9. 1953 o celkové výměře 2,7211 ha. Travnatá stráň s keřovitým porostem asi 0,5 km jížně od obce Cvrčovice, s jihovýchodní expozicí. Okrajem chráněného území protéká Cvrčovický potok, část území je porostlá borovým lesíkem. Uprostřed stojí velký dřevěný včelín, který je dnes už minimálně využíván.

Svah byl dříve využíván jako ovocný sad. V minulosti zde byly vysazeny kvůli včelám akáty, které byly v rámci údržby chráněného území postupně vykáceny. V období let 1974 až 1996 se na rezervaci a v jejím okolí pásli ovce, v počtu 600 – 700 ks.

Užitečné informace

Více informací o přírodní památce se dozvíte na: http://nature.hyperlink.cz

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 13.286', E 17° 20.530'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Jaroslav Hrabec
http://