česky english deutsch <<< >>>

Zdounecko

Zákostelí

Zákostelí

Pozoruhodná lokalita s výskytem velkého množství orchidejí a dalších desítek vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Bývalá obecní pastvina a extenzivní sady na velmi členitém terénu s pomístními starými i aktivními sesuvy a společenstvy širokolistých suchých trávníků.

Jde o severozápadně orientovaný svah se starým třešňovým sadem.

Jedná se o typovou lokalitu nového druhu orchideje, kruštíku moravského, který zde byl poprve nalezen a popsán, jako nový druh pro vědu, v závěru 20. století. Spolu s ním se zde vyskytuje i kriticky ohrožený tořič včelonosný, orchidej s květem napodobující hmyz, který jej opyluje. Roste zde také hořec křížatý, který je nezbytnou živnou rostlinou kriticky ohroženého motýla modráska hořcového. Lokalita je navrhována na vyhlášení za přírodní rezervaci.

Užitečné informace

Více informací o přírodní památce se dozvíte na:http://nature.hyperlink.cz

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 13.669', E 17° 19.713'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Jaroslav Hrabec
http://