česky english deutsch <<< >>>

Zdounecko

Alej Světlá

Alej Světlá

115 lip velkolistých (Tilia platyphyllos) o obvodech kmene 300 až 360 cm a výšce okolo 20 m roste u silnice od statku Světlá k lesu směrem na Bunč.

Tato alej je zakreslena již na historických mapách II. vojenského mapování z let 1836–1852 a jedná se o zbytek barokní aleje, která lemovala tzv. císařskou silnici, což je dokladem někdejšího významu této v současné době méně využívané cesty. Po nástupu Marie Terezie na trůn byly roku 1751 vydány zásadní směrnice pro budování cest, které pamatovaly rovněž na vysazování stromů podél nich. Ty nejenže krášlily krajinu, ale zároveň chránily cestující nebo pochodující vojáky před větrem a sluncem a v zimě pak v zasněžené krajině sloužily jako ukazatel směru cesty. Císařská nařízení byla velmi důsledná, určovala nejen druhy stromů, které měly být vysazovány, jako jsou lípy, ořechy, moruše, jeřáby nebo ovocné stromy, ale dohlíželo se i na dodržování předepsané vzdálenosti šesti sáhů (11,5 m) mezi jednotlivými stromy.

Užitečné informace

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 12.502', E 17° 20.357'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Jaroslav Hrabec
http://