česky english deutsch <<< >>>

Zdounecko

Drážov

Drážov

Přírodní památka Drážov představuje malý ostrůvek teplomilné vegetace na výslunné travnaté a křovinaté stráni s jihozápadní expozicí.

Nachází se na pravém údolním svahu bezejmenného přítoku Divockého potoka v nadmořské výšce 280 až 290 m, u bývalé polní cesty vedoucí ze Zdounek do Divok. Geologický podklad je tvořen paleogenními horninami, a to vrstvami vápnitých jílů, slínů a pískovců.Vyhlášení ochrany je ze dne 30. 9. 1953, výměra 0,3515 ha. V bylinném patru jsou zastoupeny četné chráněné teplomilné druhy jako vstavač vojenský (Orchis militaris),

vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), bradáček vejčitý (Listera ovata), prvosenka jarní (Primula veris), hořec křížatý (Gentiana cruciata),

oman mečolistý (Inula ensifolia), hvězdnice chlumní (Aster amellus), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), len tenkolistý (Linum tenuifolium), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum).

Užitečné informace

Více informací o přírodní památce se dozvíte na: http://nature.hyperlink.cz

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 13.049', E 17° 18.923'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Jaroslav Hrabec
http://