česky english deutsch <<< >>>

Zdounecko

Kamenec

Kamenec

Přírodní památku Kamenec, vyhlášenou v roce 1954 na ploše 3 ha v nadmořské výšce 330 – 360 m, tvoří výslunná travnatá stráň na místě bývalého pískovcového lomu.

Ve spodní části přechází stráň ve vlhkou olšinu na písčité půdě. Motivem ochrany je zachování výslunné travnaté stráně s přirozeným lesostepním společenstvem s výskytem skupiny jalovců obecných různého stáří, na území Chřibů ojedinělých. Území je tvořeno odolnými paleogenními horninami – vápnitými jílovci a pískovci.

Na okraji území je opuštěný pískovcový lom, který sloužil k těžbě kamene. Lze v něm najít zkamenělé ostny ježovek, úlomky mechovek, zbytky dírkovců. Dřeviny jsou zastoupeny hlavně třešněmi bývalého sadu a borovicí lesní. V bylinném patře se vyskytují teplomilné druhy, celá stráň je porostlá jednotvárným, ale botanicky zajímavým porostem sveřepu vzpřímeného a bílojetele pětilistého. Z orchidejí zde rostou vstavač kukačka, vstavač vojenský, okrotice bílá a kruštík širolistý. Vtroušeny jsou z chráněných dále například kozinec dánský, divizna rakouská, hořec křížatý, hořeček brvitý, hvězdnice chlumní, aj. V okolních lesích je hojný lýkovec jedovatý, áron východní a lilie zlatohlávek. Územím prochází naučná stezka Boří.

Užitečné informace

Více informací o přírodní památce se dozvíte na:http://nature.hyperlink.cz

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 12.364', E 17° 19.418'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Jaroslav Hrabec
http://