česky english deutsch <<<

Stříbrnické paseky – ráj chalupářů

Medlovický lom – přírodní „cihelna“

Medlovický lom – přírodní „cihelna“

Tato geologická lokalita je unikátní ukázka jaspisových porcelanitů v úplném profilu.

Jde o jediný výskyt na střední Moravě a jednu ze tří lokalit v Evropě. Mezinárodně významná geologická lokalita pro paleogeografii terciéru a kvartéru. Medlovické porcelanity vznikly následným vypálením původních jílů při vyhoření lignitové sloje, patrně za spoluúčasti úniků zemního plynu. Mají převážně výraznou cihlově červenou barvu různých odstínů, ale nacházejí se zde i porcelanity okrově hnědé (slaběji vypálené), hnědé, fialové, modrošedě až světle šedé (nejsilněji vypálené). Vlivem smršťování materiálu po jeho vypálení jsou silně nepravidelně rozpukané, s četnými ohlazy a trhlinami.

Počátky rozsáhlejší těžby zdejších porcelanitů, s místním názvem červenice nebo červenka, sahají do období před druhou světovou válkou, kdy byl v místě nynější přírodní památky otevřen nový lom. Těžba zde probíhala až do roku 1980. Zřejmě již koncem 19. stol. však probíhala nedaleko drobná příležitostná těžba, jelikož první zmínka o milovických porcelanitech pochází z roku 1884. Vytěžený materiál se využíval především na zpevňování místních komunikací a pro stavební účely, byly jím také vysypány i některé chodníky v zámeckém parku v Buchlovicích. Porcelanit se používal i jako dekorační materiál. V současné době je těžba zastavena.

Užitečné informace

Více informací o přírodní památce se dozvíte na: http://nature.hyperlink.cz.

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 3.023', E 17° 15.815'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
PaedDr. Jiří Jilík
Tel.:722 984 125
e-mail:jiri.jilik@slovackemuzeum.cz
http://jirijilik.webnode.com