česky english deutsch <<< >>>

Z Kyjova k vápenným lomům

Bohuslavické stráně – zbytek stepí

Bohuslavické stráně – zbytek stepí

Ukázkou historického využívání krajiny podhůří Chřibů jsou dvě samostatné pastvinné enklávy se zachovalými zbytky stepních společenstev vzniklých dlouhodobou zemědělskou činností již od neolitu. Menší je Chrástka na severovýchodním okraji obce, na levém břehu říčky Kyjovky ve Věteřovské vrchovině a větší na protějším kopci Hrad, na západním okraji Bohuslavic, na pravém břehu Kyjovky ve Stupavské vrchovině, kde se nachází i skromné pozůstatky středověkého opevnění.

Najdeme zde teplomilná travinobylinná společenstva na flyši, kde dominuje smělek štíhlý, bojínek tuhý, kostřava žlábkatá a psineček tuhý s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin, např. kozinec vičencový, hvězdnice zlatovlásek, kavyl vláskovitý a živočichů, v čele s kudlankou nábožnou a drvodělkou fialovou a s cikádou chlumní a modráskem vikvicovým. Obě tyto lokality tvoří přírodní památku Bohuslavické stráně o výměře 3,5 ha, vyhlášenou v roce 1992 a jsou i jedním ze zastavení na naučné stezce Kyjov – Bohuslavice, zřízené v roce 2005.

Užitečné informace

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 3.013', E 17° 7.195'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
PaedDr. Jiří Jilík
Tel.:722 984 125
e-mail:jiri.jilik@slovackemuzeum.cz
http://jirijilik.webnode.com