česky english deutsch <<<

Z Kyjova k vápenným lomům

Bohuslavice - hrad

Bohuslavice – hrad

Dominantu obce Bohuslavice tvoří návrší skrývající ve sprašové návěji zbytky středověkého hradu, z něhož jsou dosud patrné úctyhodné náspy a příkopy.

Cesta sem vede kolem kostela sv. Filipa a Jakuba a místního hřbitova, za nímž se zvedá mohutné tvrziště porostlé trávou a ojedinělými stromy.

Podle archeologických nálezů vznikl hrad již ve 13. století, ale výslovně je jmenován v roce 1408 společně s vesnicí. K poslednímu rozšíření hradu došlo v roce 1446, kdy byl jeho majitelem zeman Jindřicha z Chlumu. K zániku hradu došlo patrně za česko-uherských válek ve 2. pol. 15. století. Podle staré pověsti sídlil na zdejší tvrzi pohanský velmož, který se obrátil na křesťanskou víru a při křtu na Velehradě získal jméno Bohuslav. Po něm pak byla pojmenována i vesnice. Jiná pověst vypráví o vypleněné vsi Lhotce, jejíž nebozí obyvatelé požádali knížete Bohuslava, sídlícího na hradě nad Stupávkou, o pomoc. Ten jim věnoval část lesa, který vyklučili a založili zde novou osadu, již z vděčnosti pojmenovali jeho jménem.

Užitečné informace

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 2.991', E 17° 7.173'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
PaedDr. Jiří Jilík
Tel.:722 984 125
e-mail:jiri.jilik@slovackemuzeum.cz
http://jirijilik.webnode.com