česky english deutsch <<< >>>

Podhůřím za vínem i památkami

Obec Vřesovice

Obec Vřesovice

Jméno Vřesovic je patrně odvozeno od osobního jména Břes. Vesnice byla v držení vladyckého rodu pánů z Vřesovic, první písemná zmínka o ní je k roku 1365. Obec se nachází v místech, odkud vycházela stezka přes horský masiv Chřibů do Koryčan, vedoucí těsně pod opevněním velkomoravského hradiska na hoře sv. Klimenta. Význam obce vzrostl, když se dostala do majetku brněnských augustiniánů, kteří ve 14. století vybudovali na Klimentu převorství. Od roku 1577 jsou Vřesovice i s osadou Ranšperkem majetkem města Kyjova. Vřesovice patřily v dřívějších dobách k obcím vinařským, o čemž vypovídá symbol vinného hroznu a kosíře na obecní pečeti. Kaplička na návsi je novodobá z roku 1901. Uprostřed obce na školní budově, v níž je dnes sídlo obecního úřadu, je na venkovní straně vsazen originál památné desky, opatřené znaky Ferdinanda Habsburského a města Kyjova. Jde o přepis části listiny, jíž císař věnoval Vřesovice svému podkomořímu „statečnému Přemkovi z Víckova na Prusinovicích.“

Užitečné informace

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 3.534', E 17° 12.908'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
PaedDr. Jiří Jilík
Tel.:722 984 125
e-mail:jiri.jilik@slovackemuzeum.cz
http://jirijilik.webnode.com