česky english deutsch <<< >>>

Podhůřím za vínem i památkami

Moravany

Moravany

První písemná zmínka o obci, respektive o domácím vladyckém rodu, pochází z května roku 1324, kdy Štěpán z Moravan zvěčnil svůj podpis a pečeť na smlouvu mezi Protivcem, správcem hradu Buchlova, a velehradským klášterem. Domácí vladycký rod držel Moravany jistě už nejpozději koncem 13. století. Poměrně rozvětvený rod pánů z Moravan rozdrobil v průběhu 14. století Moravany na několik samostatných částí, patřících jednotlivým členům rodu. Obec byla od dávných dob proslulé těžbou kamene a pálením vápna. Mezi nejstarší lomy patří lomy u Moravanských luk a malé lůmky nad pozdějším novým kamenolomem. Oboje nesou známky starých technologií opracování kamene, používaných již v raném středověku. První písemně doložená zmínka o těžbě kamene na Moravansku pochází z urbáře panství buchlovského z roku 1611. Uvádí se v něm, že při vsi Moravany je „kámen vápenný a kamenice“, ke které jsou „lidé moravanští povinni dříví roubati a voziti“.

Užitečné informace

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 2.406', E 17° 10.172'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
PaedDr. Jiří Jilík
Tel.:722 984 125
e-mail:jiri.jilik@slovackemuzeum.cz
http://jirijilik.webnode.com