česky english deutsch <<< >>>

Z Osvětiman ke Klimentku

Hradisko sv. Klimenta

Hradisko sv. Klimenta

Hradisko svatého Klimenta je spojováno s cyrilometodějskou tradicí a je opředeno pověstmi spojujícími toto pozdější poutní místo s poklady a hroby nejvýznamnějších představitelů naší slovanské minulosti.

Archeologické výzkumy potvrzují, že hradisko bylo osídleno nejpozději v 9. století. Na jeho vrcholu spatříme pozůstatky zděné kaple, které byly v minulosti několikrát zkoumány, jakož i několikeré příkopy a valy. Osídlení na Klimentku je nálezy podloženo ještě v 10. století a snad i v počátku století jedenáctého. Co se dělo s hradiskem později, nevíme. Vrchol hradiska opět ožil až v polovině 14. století, kdy se na něm usídlili mniši augustiniánského řádu. Nepodložený zánik tohoto osídlení je kladen do období husitských válek. Dávný význam hradiska sv. Klimenta měla dokládat i tzv. Svatoklimentská daň. Touto prý zatížil kníže Rostislav uherská městečka Leváre, Bánovce aj. k vydržování tzv. svatostanu sv. Klimenta a hradu Buchlova. Měla být vybírána ještě v 19. století.

Užitečné informace

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 5.217', E 17° 13.153'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Bořek Žižlavský
Tel.:723 335 894
http://