česky english deutsch <<< >>>

Údolím Dlouhé řeky

Přírodní památka Maršava

Přírodní památka Maršava

Přírodní památka Maršava představuje čtyři zbytkové části starých bučin na skalních výchozech. Nachází se v nadmořské výšce 310 až 455 m. Byla vyhlášena 20. 5. 2002 o velikosti 2,4 ha. Motivem ochrany jsou jedny z posledních zbytků starých porostů na přirozených výchozech sedimentů račanské jednotky karpatského flyše, tedy střídavě uložených zpevněných jílů, pískovců a slepenců. Odolnější pískovce a slepence lukovských vrstev místy vystupují na povrch, zejména v části zvané „Převrat” jako impozantní skalní hřeben prudce spadající do kaňonu Dlouhé řeky. Stromové patro tvoří buk lesní (Fagus sylvatica), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor klen (Acer pseudoplatanus) a částečně i nepůvodní smrk ztepilý (Picea abies), na sklanatých vrcholech i reliktní borovice lesní (Pinus sylvestris). Název lokality Maršava má původ ve středověkém pojmenování Chřibů jako Marsgebirge (Marsovy hory, Marsava), které se používá v němčině dodnes. Přírodní památka Maršava je součástí Evropsky významné lokality Chřiby (CZ0724091) o celkové rozloze 19 226,4512 ha.

Užitečné informace

Více informací o přírodní památce se dozvíte na: http://nature.hyperlink.cz

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 6.056', E 17° 16.294'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Jaroslav Hrabec
http://