česky english deutsch >>>

Buchlovicko

Městečko Buchlovice

Buchlovice jsou poprvé zmiňovány roku 1202. Jejich podíly drželi drobní zemani. Až Jetřich Potšátský z Prusinovic se stal většinovým majitelem obce a jeho potomek Václav ji prodal roku 1540 Pavlovi ze Žerotína. Od této doby byla trvalou součástí buchlovského hradního panství, s nímž sdílela stejné osudy. Význam vsi vrostl za Jiřího Zikmunda Prakšického ze Zástřizl na počátku 17. století a po vybudování zámku, kdy se stala centrem velkostatku. Obec trpěla v období česko-uherských válek v 15. století a roku 1605 byla vypálena Bočkajovci. Dotkly se jí nájezdy švédských vojsk v letech 1623 a 1645, Tatarů a násilná rekatolizace. Roku 1805 byly Buchlovice povýšeny na městys s právem konání čtyř výročních a dobytčích trhů. Na frontách I. světové války zemřelo 69 zdejších mužů a z nacistických lágrů v období II. světové války se nevrátilo 11 občanů. K rozšíření městečka – turistického centra pod Chřibami – došlo v poslední třetině minulého století. V obci s mateřskou a základní školou, obchody, ubytováním, restauracemi, službami, kulturními zařízeními, průmyslovou zónou aj. dnes žije kolem 2.500 obyvatel.

Užitečné informace

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 5.187', E 17° 20.314'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Bořek Žižlavský
Tel.:723 335 894
http://