česky english polski <<< >>>

Dolní a Horní Lomná

Salaš a košár na Kamenitém

Zatímco dnes se v okolí chaty na Kamenitém odpočívají turisté i cyklisté, dříve se tu nacházela salaš. Co si pod tímto zvláštním slovem můžeme představit? Salaší se původně označovalo stádo ovcí. Později se pojem významově rozšířil na celý pastevní areál a zařízení využívané stádem – pastvina, koliba, košár.

Košár byla ohrada postavená nejčastěji z proutí nebo naštípaných větví. Nacházel se v blízkosti koliby a ovce v něm čekaly na dojení nebo i nocovaly. Obvykle se stavěl každý rok na jiném místě – košařisku. Poblíž polí a některých luk se stavěly prostornější košáry, kde se ovce pohybovaly po větším prostoru a trusem hnojily půdu. Tento způsob hnojení se nazýval košárování. Koliby naproti tomu sloužili jako „ubytování“ pro pastýře. Byly to velmi jednoduché dřevěné stavby bez pevné podlahy, stropu i oken, kde pastýři nocovali a zapracovávali nadojené mléko.

GPS pozice

N 49° 33.478', E 18° 38.506'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://