česky english polski <<< >>>

Okolí Jablunkova

Fojtství v Mostech u Jablunkova

V čele každé obce dnes stojí starosta. Dříve se nositel této funkce nazýval rychtářem a na Valašsku i Jablunkovsku fojtem. Fojt zastupoval svoji obec vůči okolí, ale také byl reprezentantem vrchnosti a zodpovídal za vybírání poplatků, daní a ručil za dodržování povinností a příkazů. K úřadu patřila také odpovídající budova. Na Jablunkovsku to býval obvykle roubený dům, o něco větší a zdobnější než dřevěnice okolních osadníků.

V Mostech u Jablunkova v minulosti působil fojtský rod Szotkowských. Na trámu jejich roubeného fojtství se nacházel letopočet 1790, tedy nejspíše rok, kdy byl dům postaven. Rodina Szotkowských v něm žila až do roku 1960. Poté stará dřevěnka chátrala a postihlo ji několik neštěstí. Nejdříve na ni spadl strom, později se do ní pustily dřevokazné houby a hmyz. V roce 2007 a 2008 prošla náročnou rekonstrukcí, při které byly použity tradiční stavební materiály i pracovní postupy a zároveň byl kladen důraz na zachování typických rysů místní lidové architektury. Už zvolený materiál použitý na stavbu odrážel podmínky místního prostředí. Na Jablunkovsku to bylo především smrkové nebo jedlové dřevo, kterého zdejší lesy nabízely více než dost. Stěny domu mívaly roubenou konstrukci. Střecha byla sedlová, po celém obvodě přesahovala okraj stavby a opírala se o vyčnívající stropní trámy. Na rovném a někdy zdobeném štítovém průčelí se přesah projevil v podobě malé stříšky podlomenice. Tím se vytvořil okolo celého domu praktický krytý násep.

Dnes už v ní fojt nesídlí, ale najdete tu Gorolské turistické informační centrum. Kromě podávání informací o regionu se centrum zabývá také aktivní podporou místních tradic. Realizuje projekty zaměřené na poznávání a rozvoj gorolských zvyků a řemesel.

Dřevěnka

Dřevěnka

Uchycení střechy

Uchycení střechy

GPS pozice

N 49° 31.589', E 18° 45.187'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://