česky english deutsch <<< >>>

Údolí Salašky

Klášter na Velehradě

Velehrad býval v minulosti spojován se sídelním místem světské i církevní moci říše velkomoravské a s působením věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Ve skutečnosti byl zdejší cisterciácký klášter založen až počátkem 13. století moravským markrabím Vladislavem Jindřichem. Samotný pozdně románský chrám Nanebevzetí P. Marie s příčnou lodí a pěti apsidami byl vysvěcen biskupem Robertem roku 1228 a v jeho sousedství vyrostly rozměrné klášterní budovy s rajským dvorem a křížovou chodbou mezi léty 1220–1250. Roku 1421 byl klášter vypálen moravskými husity. V 17. a 18. století došlo k náročné barokní přestavbě, která zcela smazala jeho původní románsko-gotickou podobu.

Za císaře Josefa II. byl klášter zrušen a využíván k různým účelům. Koncem 19. století přišli na Velehrad jezuité, kteří jej, coby farnost, spravují i v současnosti.

V podzemním lapidáriu spatříte zdobené kamenické články z původní stavby. V bazilice zaujmou nástropní malby a bohatě řezané lavice. Velehrad je místem každoročních slavných poutí.

Užitečné informace

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 6.274', E 17° 23.745'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Bořek Žižlavský
Tel.:723 335 894
http://